PRESS RELEASES

15Νοε

Η ALD παρουσιάζει το νέο πενταετές πλάνο στρατηγικής “MOVE 2025”

Η ALD παρουσιάζει το νέο πενταετές πλάνο στρατηγικής “MOVE 2025”

Σήμερα, η ALD πραγματοποιεί το Capital Markets Day σε χρηματοοικονομικούς αναλυτές και επενδυτές προκειμένου να παρουσιαστεί το νέο πενταετές στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας «Move 2025». Ο Tim Albertsen, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ALD, θα παρέχουν μια λεπτομερή επισκόπηση των κύριων στρατηγικών επιχειρησιακών και οικονομικών στόχων στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού της σχεδίου.

«Το Move 2025 είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο που αξιοποιεί το μετασχηματισμό που ξεκινήσαμε πριν από 5 χρόνια για να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης που βλέπουμε στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον. . Με αυτό το νέο στρατηγικό σχέδιο, η ALD τοποθετείται στην καρδιά του εξελισσόμενου κόσμου μετακίνησης και ενισχύει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα για να γίνει ένας πλήρως ολοκληρωμένος πάροχος βιώσιμης μετακίνησης και ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της»,  σύμφωνα με τις δηλώσεις του Tim Albertsen, Διευθύνων Σύμβουλος της ALD .

Τέσσερις στρατηγικοί πυλώνες

Η στρατηγική ανάπτυξη της ALD βασίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες που στοχεύουν στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας:

• Move for Customers - Να αναγνωριστεί ως ο πιο καινοτόμος πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών μετακίνησης μέσω ψηφιοποίησης, προσαρμογής, ευελιξίας, εξαιρετικής εμπειρίας πελατών και ενός μοναδικού  εμπορικού σήματος για την μετακίνηση.

Move for Growth – Να γίνει παγκόσμιος ηγέτης σε βιώσιμες λύσεις μετακίνησης, επεκτείνοντας τη γεωγραφική κάλυψη και την προσέγγιση των πελατών με νέους συνεργάτες στο οικοσύστημα κινητικότητας, εξαγορές προστιθέμενης αξίας και νέες λύσεις κινητικότητας.

Move for Good - Να τοποθετεί τους ανθρώπους της και την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην καρδιά του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Move for Performance – Να διημιουργήσει αξία κατά τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου εντός ενός ισχυρού επιχειρησιακού πλαισίου για την ανάπτυξη της εταιρείας με οικονομικά αποδοτικό τρόπο

Οι φιλοδοξίες του Move 2025 μεταφράζονται σε τέσσερα βασικά σημεία για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης

 

Full - Service Leasing & Fleet Management

Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω την προσφορά της υπηρεσίας πλήρους λειτουργικής μίσθωσης και διαχείρισης στόλου καθώς βλέπουμε σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και στα τέσσερα τμήματα των πελατών μας: πολυεθνικές, μεγάλες τοπικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και ιδιώτες.

Ο αριθμός των «Συνολικών Συμβάσεων» που διαχειρίζεται η ALD αναμένεται να φθάσει 2,3 εκατομμύρια έως το 2025, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μέσω των       εξαγορών. Τόσο τα άμεσα όσο και τα έμμεσα κανάλια αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά σε αυτήν την ανάπτυξη, με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό αύξησης για το τελευταίο, κυρίως χάρη στην ηγετική ψηφιακή πλατφόρμα ιδιωτικής μίσθωσης της ALD.

Η ALD είναι ο Νο1 πάροχος στην Ευρώπη με την ευρύτερη άμεση κάλυψη παγκοσμίως και σκοπεύει να επεκτείνει περαιτέρω τη γεωγραφική της παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της Ασίας, στοχεύοντας έως και 50 χώρες, συνοδεύοντας τους μεγάλους εταιρικούς πελάτες της.

Άλλοι κύριοι παράγοντες οργανικής ανάπτυξης θα είναι η ιδιωτική μίσθωση και τα νέα προϊόντα μετακίνησης, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν με ένα περ. 15% CAGR (σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης) από το 2019 έως το 2025, ειδικά στο ALD Flex (οι μονάδες θα διπλασιαστούν σε περ. 60.000 έως το 2025) και στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μίσθωσης (φθάνοντας τις περ. 125.000 μονάδες έως το 2025).

The future is multi-cycle and multi-channel

Το Move 2025 θα μετατρέψει το επιχειρηματικό μοντέλο της ALD σε ένα μοντέλο όπου τα οχήματα μισθώνονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε ορισμένες περιπτώσεις για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής τους, χτίζοντας μια διαδικασία ευκαιριακής επιλογής και μια στρατηγική τιμολόγησης βάσει της αγοράς για τη μίσθωση πολλαπλών κύκλων,πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και πολυκαναλική διανομή.

Η ALD αναμένει ότι το 30% των μεταχειρισμένων οχημάτων θα πωληθούν ή θα μισθωθούν σε πελάτες λιανικής έως το 2025, με τα μισθωμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα να φτάσουν συνολικά τα περ. 125.000 οχήματα. Αυτή η εξέλιξη θα φέρει ισχυρές ευκαιρίες ανάπτυξης και περιθωρίου, ενώ ταυτόχρονα θα μειώνει το ρίσκο της υπολειμματικής αξίας.

Το ALD Carmarket για καταναλωτές, βάσει μιας προσέγγισης Clicks ‘n Bricks, θα εφαρμοστεί σε 25 χώρες για να υποστηρίξει αυτές τις φιλοδοξίες, αξιοποιώντας τις σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες της ALD και το δίκτυο φυσικών εκθεσιακών χωρών .

Driving investment in digital capabilities

Ένας πρόσθετος προϋπολογισμός 66 εκατ. Ευρώ θα διατεθεί σε ψηφιακές επενδύσεις τα επόμενα 5 χρόνια και στους τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες, αυξάνοντας το μερίδιο των επενδύσεων σε ψηφιακές δυνατότητες από το περ. 20% των λειτουργικών εξόδων κατά την περίοδο 2017-2019 στο περ. 23% το 2020-2025.

The electric mobility opportunity for ALD

Ως ο πρώτος υποκινητής στην μετάβαση στο σύστημα μετάδοσης κίνησης, η ALD θα συνεχίσει να ηγείται της αγοράς στην αλλαγή σε οχήματα χαμηλών εκπομπών ρύπων, συνοδεύοντας τους πελάτες μέσω μιας προσέγγισης με βάση το TCO, μιας ολοκληρωμένης προσφοράς EV, στοχευμένων EV συνεργασιών και ενός παγκόσμιου προγράμματος EV.

Το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων στις νέες παραδόσεις αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθεί  περ. 30% έως το 2025. Μέχρι το 2030, η ALD στοχεύει περ. το 50% των παραδόσεων να είναι ηλεκτρικά οχήματα.

Ως αποτέλεσμα, οι μέσες εκπομπές CO2 ανά όχημα για νέες συμβάσεις μέχρι το 2025 αναμένεται να είναι τουλάχιστον 40% χαμηλότερες από αυτές του 2019.

Move 2025:  Μετακινήστε τους στρατηγικούς επιχειρησιακούς και οικονομικούς στόχους του 2025

  • Ο αριθμός των «Συνολικών Συμβάσεων» αναμένεται να φθάσει τα 2,3 εκατομμύρια έως το 2025, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών
  • Στα Συνολικά Συμβόλαια, το μερίδιο του Funded Fleet αναμένεται να φθάσει το 80-85% έως το 2025
  • Το Leasing Contract & τα Services Margins, από κοινού, θα αυξηθούν τουλάχιστον σύμφωνα με το σύνολο των συμβολαίων κατά την περίοδο 2019-2025, χάρη στην αυξημένη διείσδυση υπηρεσιών και τα οφέλη κλίμακας
  • Το Cost/Income (χωρίς το αποτέλεσμα των πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων) θα βελτιωθεί μεταξύ 46% και 48% έως το 2025, ενώ θα απορροφήσουν 66 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον ψηφιακών επενδύσεων κατά την περίοδο 2020-2025
  • Ο δείκτης πληρωμής μερισμάτων θα αυξηθεί μεταξύ 50% και 60% για την περίοδο 2020-2025, διατηρώντας τα ιδία κεφαλαία προς το σύνολο του ενεργητικού σύμφωνα με το ιστορικό εύρος χάρη στην ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου.  

Βιώσιμοι και εξωοικονομικοί στόχοι για το 2025

Η ALD έχει υιοθετήσει μια τρισδιάστατη προσέγγιση αειφορίας για να υποστηρίξει τη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να διασφαλίσει ότι οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Διαμόρφωση του μέλλοντος της βιώσιμης κινητικότητας:

στόλος χαμηλών εκπομπών ρύπων: - 40% στις εκπομπές CO2 έναντι του 2019

Αφοσιωμένος και υπεύθυνος εργοδότης:

επίτευξη ποσοστού δέσμευσης εργαζομένων στο 80%

αύξηση του ποσοστού των γυναικών στα διοικητικά όργανα στο 35%

Εφαρμογή υπεύθυνης επιχειρηματικής κουλτούρας και πρακτικών

Κριτήρια ESG ενσωματωμένα στο 100% των πολιτικών, των διαδικασιών, των ελέγχων με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη

Αύξηση NPS πελάτη> 40%

Μείωση του εσωτερικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας κατά 30% έναντι του 2019

Σχετικά με την Ημέρα Κεφαλαιαγοράς της ALD

Η Capital Markets Day της ALD είναι διαθέσιμη online στα Αγγλικά σήμερα από τις 7:30 π.μ.  μέσω μιας προ-ηχογραφημένης διαδικτυακής εκπομπής στο www.aldautomotive.com. Μπορείτε να βρείτε ένα πλήρες αντίγραφο της παρουσίασης μέσω της ενότητας Investors Relations του εταιρικού site της ALD.

 

Investor Relations Contact

Clémence Mignot-Dupeyrot

Investor Relations Department

Tel. : +33 (0) 6 03 04 63 60

clemence.mignot-dupeyrot@aldautomotive.com

 

Press contact

Stephanie Jonville

Communications Department

Tel.: +33 (0)6 46 14 81 90

stephanie.jonville@aldautomotive.com

Contact ALD
+30 210 48 40 000