ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η ALD AUTOMOTIVE Α.Ε. ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ («εμείς» ή «μας») μπορεί να
χρησιμοποιεί cookies, ιστοφάρους, tracking pixels ή άλλες τεχνολογίες εντοπισμού κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, www.automotive.gr, συμπεριλαμβανομένης
οποιασδήποτε άλλης μορφής προβολής, καναλιού ενημέρωσης, ιστοσελίδας ή εφαρμογής για κινητά που σχετίζεται ή συνδέεται με αυτήν (συνολικά, την «Ιστοσελίδα») για τη διευκόλυνση της εξατομίκευσης της Ιστοσελίδας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας.

Επιφυλασσόμεθα του δικαιώματος διεξαγωγής αλλαγών στην παρούσα Πολιτική Cookies οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιασδήποτε αλλαγές, ενημερώνοντας την «Τελευταία Εκδοχή» της παρούσας Πολιτικής Cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις έχουν αποτέλεσμα αμέσως μετά τη δημοσίευση της επικαιροποιημένης Πολιτικής Cookies στην Ιστοσελίδα και παραιτείστε από το δικαίωμα
ιδιαίτερης ειδοποίησης οποιασδήποτε τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης.

Παρακαλούμε, ελέγχετε περιοδικά την Πολιτική Cookies, ώστε να ενημερώνεστε για τις επικαιροποιήσεις. Θα θεωρείται ότι ήδη γνωρίζετε, υπόκειστε και έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές οποιασδήποτε αναθεωρημένης Πολιτικής Cookies, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μετά τη δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής Cookies.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES


Ένα “Cookie” είναι μια δέσμη πληροφοριών η οποία σας δίνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό,το οποίο αποθηκεύουμε στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιήγησής σας διαθέτει προς χρήση αυτό το μοναδικό αναγνωριστικό, κάθε φορά που κάνετε αίτηση στην Ιστοσελίδα. Στην ιστοσελίδα έχουμε Cookies μεταξύ άλλων για να παρατηρούμε τις υπηρεσίες που έχετε χρησιμοποιήσει, να καταγράφουμε πληροφορίες εγγραφής, να καταγράφουμε τις προτιμήσεις χρήστη σας, να σας διατηρούμε σε σύνδεση με την Ιστοσελίδα, να διευκολύνουμε διαδικασίες αγορών και να παρατηρούμε τις σελίδες που επισκέπτεστε. Τα Cookies μας βοηθούν να καταλαβαίνουμε πώς χρησιμοποιείται η Ιστοσελίδα και να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήστη σας.

 

ΤΥΠΟΙ COOKIES
Κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι εξής τύποι
cookies:

Διαφημιστικά Cookies

Τα διαφημιστικά cookies τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από διαφημιστές και
εξυπηρετητές διαφημίσεων προκειμένου να προβάλλουν διαφημίσεις που είναι πιο πιθανό να σας ενδιαφέρουν. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους διαφημιστές και τους εξυπηρετητές διαφημίσεων να συλλέγουν πληροφορίες για τις επισκέψεις σας στην Ιστοσελίδα και άλλες ιστοσελίδες, να εναλλάσσουν τις διαφημίσεις που αποστέλλονται σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή και να εντοπίζουν πόσο συχνά προβάλλεται μια διαφήμιση και από ποιον. Αυτά τα cookies συνδέονται με τον υπολογιστή και δεν συγκεντρώνουν προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

Cookies Ανάλυσης
Τα cookies ανάλυσης παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες έρχονται σε
επαφή με την Ιστοσελίδα και πώς αλληλεπιδρούν με αυτή και κινούνται εφόσον εισέλθουν στην Ιστοσελίδα. Αυτά τα cookies μας γνωστοποιούν ποια χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας έχουν τη βέλτιστη λειτουργία και ποια μπορούν να βελτιωθούν.

Τα Cookies μας

Τα cookies μας είναι «cookies της ίδιας της ιστοσελίδας» (first-party cookies) και μπορεί να είναι μόνιμα ή προσωρινά. Είναι αναγκαία cookies, χωρίς τα οποία η Ιστοσελίδα δεν θα λειτουργεί κανονικά, ούτε θα μπορεί να παρέχει ορισμένα χαρακτηριστικά ή λειτουργίες. Ορισμένα από αυτά μπορούν να απενεργοποιηθούν χειροκίνητα στον υπολογιστή σας, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας.

Cookies εξατομίκευσης

Τα Cookies εξατομίκευσης χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουν χρήστες που
επισκέπτονται επανειλημμένα την Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να
καταγράψουμε το ιστορικό περιήγησής σας, τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί και τις
ρυθμίσεις και προτιμήσεις σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα.

Cookies ασφαλείας

Τα cookies ασφαλείας διευκολύνουν τον εντοπισμό και την πρόληψη κινδύνων ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να εντοπίζουμε τη γνησιότητα των χρηστών μας και να προστατεύουμε τα δεδομένα των χρηστών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Cookies διαχείρισης Ιστοσελίδας

Τα Cookies διαχείρισης Ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται για να διατηρούν την ταυτότητα ή τη συνεδρία σας ενεργή στην Ιστοσελίδα, ώστε να μην αποσυνδεθείτε ξαφνικά και όσες πληροφορίες εντάσσετε, να διατηρούνται από σελίδα σε σελίδα. Δε μπορείτε να
απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies μόνοι σας, αλλά μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Cookies τρίτων

Τα cookies τρίτων μπορούν να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας εφόσον επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα από εταιρείες που παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες που παρέχουμε και εμείς. Αυτά τα cookies επιτρέπουν σε τρίτους να συλλέγουν και να εντοπίζουν ορισμένες πληροφορίες για εσάς. Αυτά τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν χειροκίνητα στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ COOKIES
Εφόσον συναινέσετε στην εγκατάσταση cookies, μπορείτε να αφαιρέσετε ή να απορρίψετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψιν ότι μια τέτοια πράξη θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τον έλεγχο των cookies , ελέγξτε το πρόγραμμα περιήγσής σας ή τις ρυθμίσεις της συσκευής σας για το πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να απορρίπτετε cookies, ή επισκεφθείτε τους εξής συνδέσμους:

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox
Opera
Android (Chrome)
Blackberry
Iphone ή Ipad (Chrome)
Iphone ή Ipad (Safari)
Για cookies « flash »: www.adobe.com/privacy/opt-out.html
Επιπλέον, μπορείτε να αποεπιλέξετε ορισμένα cookies τρίτων μέσω του Network
Advertising Initiative’s Opt-Out Tool ή του www.youronlinechoices.com.
Για να απενεργοποιήσετε τα cookies του Google Analytics, μπορείτε να εγκαταστήσετε το εξής εργαλείο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
Συμπληρωματικά προς τα cookies, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ιστοφάρους, pixel tags και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού στην Ιστοσελίδα, προκειμένου να διευκολύνουμε την εξατομίκευση της Ιστοσελίδας και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Οι «ιστοφάροι» ή «pixel tags» είναι μικρά αντικείμενα ή εικόνες, ενσωματωμένα σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα email. Χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του αριθμού χρηστών που επισκέφθηκαν συγκεκριμένες ιστοσελίδες και είδαν emails, και συγκεντρώνουν άλλα στατιστικά δεδομένα. Συλλέγουν μόνο ένα περιορισμένο εύρος δεδομένων, όπως ο αριθμός cookie, ο χρόνος και η ημερομηνία επίσκεψης της ιστοσελίδας ή του email, και η περιγραφή της σελίδας ή του email στο οποίο βρίσκονται ενσωματωμένα. Οι ιστοφάροι και τα pixel tags δε μπορούν να απενεργοποιηθούν. Ωστόσο, μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση τους ελέγχοντας τα cookies με τα οποία αλληλεπιδρούν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα cookies και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου μας στο www.aldautomotive.gr/data-privacy-policy, που βρίσκεται αναρτημένη σε αυτή την Ιστοσελίδα. Η παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί μέρος και βρίσκεται ενταγμένη στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας αυτή την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική Cookies και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εφόσον έχετε απορίες ή σχόλια για την παρούσα Πολιτική Cookies, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας στην εξής διεύθυνση:

ALD AUTOMOTIVE Α.Ε. ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΙΝΔΟΥ 1-3 ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟ, 183 44
2104840000
contactgr.CONTACTGR@aldautomotive.com

Επικοινωνία με ALD
+30 210 48 40 000