ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

100% εξυπηρέτηση, 0% κίνδυνος. Αυτό καθιστά την μακροχρόνια μίσθωση μονόδρομο για τα εταιρικά οχήματα.

Επωφεληθείτε από τα οφέλη της μακροχρόνιας μίσθωσης υπηρεσιών κατά την απόκτηση εταιρικού αυτοκινήτου ή στόλου οχημάτων.

Η μακροχρόνια μίσθωση υπηρεσιών από την ALD Automotive σας προσφέρει τα παρακάτω οφέλη:

  • Έχετε διαφανή έξοδα χάρη στα σταθεράμισθώματα καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
  • Μπορείτε να προγραμματιστείτε αξιόπιστα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους της τιμολόγησης, της χρήσης και της υπολειμματικής αξίας.
  • Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα χάρη στην φορολογική έκπτωση των ποσοστών μίσθωσης.
  • Τα μηνιαία και συνολικά τιμολόγια εξασφαλίζουν σαφήνεια και διαφάνεια.
  • Αποφεύγετε οικονομικά μειονεκτήματα χάρη στην εγγυημένη υπολειμματική αξία.
  • Η ταμειακή ροή αυξάνεται, ενισχύοντας τη ρευστότητα σας.
  • Η μακροχρόνια μίσθωση υπηρεσιών περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρήσης όλων των υπηρεσιών του δικτύου συνεργατών της ALD Automotive.
  • Έχετε ένα κεντρικό άτομο επικοινωνίας που επιβλέπει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το στόλο των οχημάτων σας.
  • Με τη μείωση του διοικητικού φόρτου εργασίας, είστε ελεύθεροι να αναπτύξετε αποτελεσματικά το προσωπικό σας σε άλλους τομείς.
  • Εγγυημένη κινητικότητα χάρη στα οχήματα αντικατάστασης που παρέχονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επικοινωνήστε μαζί μας! Θα χαρούμε να ετοιμάσουμε μια πρόταση σύμφωνα με τις ανάγκες σας!

Contact ALD
+30 210 48 40 000