ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

ALD MOBILE

ALD MOBILE

16 Σεπτέμβριος 2015
Η ALD Automotive παρουσίαζει στην ελληνική αγορά την εφαρμογή ALD Mobile. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εφαρ...
[Read More]
ALD AUTOMOTIVE

ALD AUTOMOTIVE

03 Σεπτέμβριος 2015
Στο πλαίσιο στήριξης της φιλανθρωπικής δράσης, η ALD Automotive προχώρησε στη δωρεά ενός station wagon αυτοκιν...
[Read More]
Archive by tag: aldReturn
Contact ALD
+30 210 48 40 000