ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ολοκληρωμένη μίσθωση παροχής υπηρεσιών από έναν συνεργάτη. H καλύτερη λύση προς τις ανάγκες σας.

Στην έναρξη μιας σύμβασης μίσθωσης (leasing), η διαφάνεια είναι σημαντική.

Με την μακροχρόνια μίσθωση από την ALD Automotive, συμφωνούμε εκ των προτέρων μαζί σας την περίοδο και τα επιθυμητά χιλιόμετρα που θα διανύσετε με τα οχήματά σας και εμείς παρακολουθούμε και σας συμβουλεύουμε καθ 'όλη τη διάρκεια της σύμβασης για να εξετάσουμε τυχόν διαφοροποιήσεις των αναγκών σας. Στόχος μας να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από τη συνεργασία, ειδικά σε σχέση με τον προϋπολογισμό, τον προγραμματισμό και την ευελιξία σας.

Οι συμφωνίες μακροχρόνιας μίσθωσης περιλαμβάνουν διάρκεια από 12 έως 66 μήνες και χιλιόμετρα μεταξύ 5.000 και 200.000 χιλιομέτρων, με σταθερές μηνιαίες τιμές.

Μπορείτε να επιλέξετε μια σειρά από πλήρεις και ευέλικτες υπηρεσίες, εντάσσοντας τις στο συνολικό προϋπολογισμό σας χωρίς κανένα κίνδυνο όσον αφορά την τιμολόγηση, την χρήση και την υπολειμματική αξία - όλα με ένα σταθερό μηνιαίο ποσό. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά εργαλεία σας επιτρέπουν κάθε στιγμή να παρακολουθείτε το στόλο σας.

Στο τέλος κάθε σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης, το μόνο που πρέπει να σκεφτείτε είναι το νέο όχημα που θα μισθώσετε καθώς και το σενάριο που σας εξυπηρετεί, καθώς η ALD Automotive χειρίζεται όλες τις διαδικασίες από την παράδοση μέχρι και την επιστροφή του οχήματός σας.

Contact ALD
+30 210 48 40 000