Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η αποστολή της ALD είναι να οδηγήσει τους πελάτες της προς βέλτιστες τεχνολογίες από οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιά. Παρέχουμε βιώσιμες λύσεις για εταιρείες και οδηγούς διασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών σεβόμενοι την κουλτούρα της κάθε χώρας.

H ALD έχει θέσει σε εφαρμογή ένα εσωτερικό πρόγραμμα μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2025, με τη δέσμευση να μειώσει τις εκπομπές ρύπων CO2 στους στόλους εταιρικών οχημάτων κατά 40% σε σύγκριση με το 2019.

Η δική μας ευθύνη ως ηγέτης στη μακροχρόνια μίσθωση και διαχείριση στόλου είναι να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας και να προσαρμόζουν συνεχώς την πολιτική των εταιρικών τους αυτοκινήτων με στόχο να βελτιώνουν το προφίλ εκπομπών του στόλου των οχημάτων τους. Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά, η ALD Automotive είναι αποφασισμένη να βοηθήσει τους πελάτες και τους συνεργάτες τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα σωστές αποφάσεις αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες που παρουσιάζονται και πως να τις χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους.

Contact ALD
+30 210 48 40 000