ΑΓΟΡΑ ή ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αναρωτιέστε αν πρέπει να μισθώσετε ένα στόλο οχημάτων αντί να αγοράσετε; Η απόφασή σας είναι εύκολη με την διαχείριση του στόλου σας από την ALD Automotive!

Η μακροχρόνια μίσθωση είναι μια επιλογή χρηματοδότησης που σας βοηθά να αποφύγετε το υψηλό κόστος απόκτησης για τα καινούργια οχήματα του στόλου σας. Τα οχήματα παραμένουν στην ιδιοκτησία της εκμισθώτριας καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η εκμισθώτρια έχει επίσης το ρίσκο της υπολειμματικής αξίας των οχημάτων και της μεταπώλησής τους.

Από την άποψη της εταιρείας σας, τα οχήματα δεν κεφαλαιοποιούνται στον ισολογισμό και τα μηνιαία ποσοστά μίσθωσης καταχωρούνται ως έξοδα. Η έμφαση δίνεται στη χρήση των οχημάτων και όχι στην απόκτηση τους.

Η μακροχρόνια μίσθωση προσφέρει επίσης πολλά οφέλη υπηρεσιών.

Διαχειριζόμαστε το στόλο σας για λογαριασμό σας και προσφέρουμε ένα πλήρες εύρος ευέλικτων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των

  • Συντήρηση σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία
  • Υπηρεσία αλλαγής ελαστικών
  • Πακέτο κινητικότητας
  • Ασφάλιση οχήματος
  • Οδική βοήθεια όλο το εικοσιτετράωρο
  • Διαχείριση ατυχήματος και πολλά άλλα

Απλό, ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

Contact ALD
+30 210 48 40 000