Γραφεία ALD Automotive Ελλάδος

Τα γραφεία μας βρίσκονται:

Αθήνα Κεντρικά Γραφεία:

Αγίου Γερασίμου 2 & Τριών Ιεραρχών 1
174 55 Άλιμος


Αθήνα Σταθμός Εξυπηρέτησης Οχημάτων:

Καλυφτάκη 31
145 64 Κηφισσιά


Θεσσαλονίκη Υποκατάσημα:

Αγίου Γεωργίου 5, Θέρμη
555 35 Θεσσαλονίκη

Contact ALD
+30 210 48 40 000