Mobility Blog

EcoSafe: 3 Απλές ιδέες για να εξασφαλίσετε τον στόλο σας.

EcoSafe: 3 Απλές ιδέες για να εξασφαλίσετε τον στόλο σας.

Η δημιουργία μιας νοοτροπίας ασφαλούς οδήγησης, η επένδυση στην τηλεματική και η υιοθέτηση νοοτροπίας κινητικότητας μπορεί να συμβάλει στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων στο στόλο σας.

Οι δρόμοι της Ευρώπης είναι πιο ασφαλείς από ποτέ. Η Eurostat αναφέρει ότι οι θάνατοι από την οδήγηση στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων των οδηγών, των επιβατών και των πεζών) μειώθηκαν από 100 εκατομμύρια άτομα το 2005 σε 60 εκατομμύρια άτομα το 2014. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) διαπίστωσε ότι στην Ευρώπη, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν κατά μέσο όρο 8% ετησίως μεταξύ του 2007 και 2010.

Δυστυχώς, ο αριθμός μείωσης έχει απότομη επιβράδυνση τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών. Το ΕΣΑΜ βασισμένο στις μετρήσεις του 2014, κατέγραψε μια αύξηση της τάξης του 1% για το 2015 και μια μείωση της τάξης του 2% για το 2016. Το 2016 αποτελεί το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο είναι διαθέσιμα πλήρη στοιχεία όπου μειώνεται ο αριθμός των θανάτων σε 51 ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους.

Πρόκειται για μια απίστευτη βελτίωση – σχεδόν κατά 50% μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων στο δρόμο σε λιγότερο από μια δεκαετία – αλλά αυτό δεν δίνει καμία ένδειξη ότι οι στόλοι θα πρέπει να χαλαρώσουν τα πρότυπα ασφαλείας τους. Τα ατυχήματα μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο, τραυματισμό, καθυστερήσεις, ζημιές και ασφαλιστικές αξιώσεις. Τρεις απλοί τρόποι μπορούν να βοηθήσουν τους fleet managers να κάνουν σήμερα το στόλο τους ασφαλέστερο.

  1. Δημιουργία Κουλτούρας Ασφάλειας

Η εκπαίδευση για την ασφάλεια των οδηγών πρέπει να είναι συχνή, αναλυτική και υποχρεωτική. Αλλά δεν πρέπει να τελειώνει εκεί. Μια ολιστική κουλτούρα ασφάλειας θα ενισχύσει την εικόνα δέσμευσης της εταιρίας απέναντι στην ηγεσία, την διοίκηση και τους πελάτες της.

Οι πολιτικές ασφάλειας όπως ο έλεγχος των οδηγών, η ασφαλή συμπεριφορά οδήγησης, η χρήση ζωνών ασφαλείας και οι επιθεωρήσεις μετά τη σύγκρουση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες και να έχουν απόλυτη και αυστηρή εφαρμογή.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε ένα μήνυμα ασφάλειας στην ιστοσελίδα της εταιρίας καθώς και στις υπογραφές του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επικοινωνήστε επιτεύγματα όπως: «ένας μήνας χωρίς συγκρούσεις» ή «ένας μήνας χωρίς παραβάσεις». Δημιουργήστε κατηγορία επιλογής οχημάτων με προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας όπως είναι τα αυτόματα και ημιαυτόματα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί με εξοπλισμούς ώστε να βοηθούν τους οδηγούς να αποφεύγουν τις συγκρούσεις καθώς και τις απρόσκοπτες αλλαγές στις λωρίδες κυκλοφορίας.

  1. Επένδυση στην τηλεματική

Η τηλεματική δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε παρακολούθηση οχημάτων και βελτιστοποίηση της διαδρομής «σχεδιασμένη στο χάρτη». Τα σημερινά συστήματα μπορούν να συμβάλουν στην επιβολή πολιτικών ασφάλειας καταγράφοντας περιστατικά υπερβολικής ταχύτητας, απότομης επιτάχυνσης, πέδησης και ελιγμών. Πιο εξειδικευμένα συστήματα μπορούν να ανιχνεύσουν αν η ζώνη ασφαλείας του οδηγού χρησιμοποιείται όταν το όχημά είναι εν κινήσει.

Οι διαχειριστές των συστημάτων τηλεματικής μπορούν να έχουν αναφορές και να παρακολουθούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν μέσω τηλεματικής σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Μπορούν επίσης, να επιλέξουν να ειδοποιούνται σε πραγματικό χρόνο κάθε φορά που συμβαίνει σοβαρή παραβίαση.

Αλλά η τηλεματική δεν είναι μόνο χρήσιμη για τον εντοπισμό και τη διαχείριση περιστατικών μη ασφαλούς οδήγησης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανταμοιβή των οδηγών μιας εταιρίας οι οποίοι οδηγούν με προσοχή και ασφάλεια. Επιπλέον, δημιουργεί καθημερινά ένα αμερόληπτο ψηφιακό αρχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε περίπτωση καταγγελίας από έναν πελάτη παρέχοντας πληροφορίες όπως τυχόν καθυστερημένη άφιξη, πρόωρη αναχώρηση, άσκοπη επιτάχυνση οδηγού ή πρόκληση σύγκρουσης κ.α.

  1. Υιοθέτηση Νοοτροπίας Κινητικότητας

Είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι οι πεζοί είναι οι πιο ευάλωτοι χρήστες του δικτύου μεταφορών. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι πεζοί αντιπροσωπεύουν το 21% των θανάσιμων ατυχημάτων των που σχετίζονται με την κυκλοφορία. Αντίστοιχα, οι οδηγοί αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) όλων των θανάτων από τροχαία ατυχήματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο το 15% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα είναι οι λοιποί επιβάτες των οχημάτων.

Αυτοί οι αριθμοί μπορούν και πρέπει να αναγκάσουν τις εταιρίες να βελτιώσουν την ασφάλειά μειώνοντας, όποτε και όπου είναι δυνατόν, τις ώρες που οι οδηγοί περνούν στο δρόμο. Εναλλακτικά, προσφέροντας στους εργαζόμενους μηνιαίο «προϋπολογισμό κινητικότητας» αντί ενός εταιρικού οχήματος ή ενός οικονομικού αντιτίμου, τους ενθαρρύνεται να ταξιδεύουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι δημιουργείται και ένα οικονομικό κίνητρο προς τους εργαζόμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της μίσθωσης θα μπορούν να εξαργυρούν τον αχρησιμοποίητο «προϋπολογισμό κινητικότητάς» τους.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες μισθώσεων και κινητικότητας; Ενημερωθείτε στο ειδικό White Paper “Future of Safety”.