Mobility Blog

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων CO2 στην Ευρώπη: τι πρέπει να γνωρίζετε

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων CO2 στην Ευρώπη: τι πρέπει να γνωρίζετε

Η δημοσίευση διαδοχικών εκθέσεων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) έχει τονίσει την ανάγκη να δράσουν τα κράτη και οι οργανισμοί πολύ νωρίτερα από την προηγουμένως εξιδανικευμένη ημερομηνία του 2050. Καθώς η κινητικότητα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό 25% των συνολικών εκπομπών CO2 στην ΕΕ(1), αυτό την καθιστά σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στις παγκόσμιες εκπομπές. Είναι σαφές ότι οι συνήθειες και τα πρότυπα κινητικότητας πρέπει να εξελιχθούν. Με τη δράση για το κλίμα να γίνεται όλο και πιο επείγουσα, οι εταιρείες προσπαθούν επομένως να μεγιστοποιήσουν τη βιωσιμότητα με κάθε δυνατό τρόπο, και αυτό φυσικά βγάζει την κινητικότητα στο προσκήνιο. Η ανάληψη δράσης είναι επιτακτική και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της αύξησης της διαφάνειας στο reporting σχετικά με την κλιματική ουδετερότητα. Οι διαχειριστές κινητικότητας και στόλου οχημάτων βρίσκονται αντιμέτωποι με τη διπλή πρόκληση να βρουν τρόπο να μειώσουν συγκεκριμένα την κινητικότητα των εργαζομένων και να βρουν τρόπους να αναφέρουν με ακρίβεια τις εκπομπές του στόλου τους, να μετρήσουν το αποτύπωμα των μετακινήσεων των εργαζομένων τους με καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τις αλλαγές στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων CO2 που πρόκειται να έρθουν και πώς η εταιρεία σας μπορεί να συμμορφωθεί.

Αύξηση των υποχρεώσεων για reporting και πως η οδηγία για την βιωσιμότητα (Corporate Sustainability Reporting DirectiveCSRD) ανεβάζει τον πήχη για τους οργανισμούς.

Η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος σε θέματα βιωσιμότητας έχοντας δημιουργήσει πρότυπα για τα σχετικά reports. Η ισχύουσα ντιρεκτίβα που ρυθμίζει τα reports που αφορούν την βιωσιμότητα - Non-Financial Reporting Directive - (NFRD), η οποία έχει μεταφερθεί με πολλούς τρόπους στα κράτη μέλη, άνοιγε ήδη το δρόμο για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές CO2. Η επιβολή της οδηγίας για το reporting της εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD) το 2024 θα φέρει τις γνωστοποιήσεις - και κυρίως τις εκπομπές CO2 - στο επόμενο επίπεδο. Η Αντιπροσωπευτική Πράξη για τo CSRD κυκλοφόρησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31 Ιουλίου.

 

Δύο πράγματα που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι το CSRD

Πρώτον, αρχής γενομένης από το 2024, η CSRD θα επηρεάσει αρκετές επιχειρήσεις, αφού απευθύνεται σε περίπου 50.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή τέσσερις φορές περισσότερες από ό,τι πριν. Επιπλέον, για πρώτη φορά, στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας θα συμπεριληφθούν και εταιρείες που δεν εδρεύουν στην ΕΕ. Πρόκειται για μια σταδιακή προσέγγιση, με τις εταιρείες που επί του παρόντος υποβάλλουν εκθέσεις NFRD να είναι οι πρώτες στη σειρά και άλλες κατηγορίες εταιρειών να συμμετέχουν σταδιακά μέχρι το 2028.

Δεύτερον, το πεδίο εφαρμογής και τα KPI’s που θα συμπεριλαμβάνονται στο reporting θα αυξηθούν σημαντικά. Οι οργανισμοί θα πρέπει πλέον να αναφέρουν πάνω από 1.000 υποχρεωτικά σημεία δεδομένων για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG), με βάση 12 πρότυπα αναφοράς (που ονομάζονται ESRS). Η στρατηγική και οι μετρήσεις για το κλίμα δεν είναι αυστηρά υποχρεωτικές, αλλά εάν μια εταιρεία καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί ουσιώδες (δηλαδή σχετικό) θέμα και, ως εκ τούτου, δεν υποβάλλει έκθεση σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο, πρέπει να παράσχει λεπτομερή εξήγηση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης της. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που μπορούν να ισχυριστούν νόμιμα ότι δεν έχουν καμία επίπτωση στην κλιματική αλλαγή είναι ελάχιστος. Ως εκ τούτου, η υποβολή εκθέσεων για τα CO2 σε όλα τα πεδία (Scope 1, Scope 2, Scope 3) θα καταστεί σύντομα υποχρεωτική. Οι εκπομπές στο πεδίο εφαρμογής 1 καλύπτουν τις άμεσες εκπομπές από ιδιόκτητες ή ελεγχόμενες πηγές, ενώ οι εκπομπές στο πεδίο εφαρμογής 2 περιλαμβάνουν τις έμμεσες εκπομπές από την παραγωγή αγοραζόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού, θέρμανσης και ψύξης που καταναλώνει η εταιρεία που υποβάλλει έκθεση. Οι εκπομπές πεδίου 3 περιλαμβάνουν όλες τις άλλες έμμεσες εκπομπές που συμβαίνουν στην αλυσίδα αξίας μιας εταιρείας, όπως η χρήση των πωλούμενων προϊόντων και των αγοραζόμενων αγαθών. Στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής 3, προτεραιότητα θα δοθεί στις πιο σημαντικές κατηγορίες σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας.

Λοιπόν, τι γίνεται με τον στόλο και την κινητικότητα; 

To reporting  για τα μισθωμένα οχήματα δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς μπορεί να ταξινομηθεί είτε στο πεδίο εφαρμογής 1 είτε στο πεδίο εφαρμογής 3, ανάλογα τις εκάστοτε περιστάσεις. Με την εμφάνιση των ηλεκτρικών οχημάτων (EV), η πολυπλοκότητα εντείνεται περαιτέρω. Παράλληλα, η ταξινόμηση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας του οχήματος, της ευθύνης για τις εκπομπές του και του επιχειρησιακού πλαισίου της εταιρείας.

Για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν leasing, ο ακριβής προσδιορισμός του κατάλληλου πεδίου εφαρμογής για το reporting σχετικά με τις εκπομπές καθίσταται κρίσιμο ζήτημα για την εκπλήρωση των διευρυμένων απαιτήσεων βάσει του CSRD. Η ορθή κατηγοριοποίηση των εκπομπών από τα EV και τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα νέα πρότυπα και την παροχή διαφανούς και ακριβούς αναφοράς ESG στα ενδιαφερόμενα μέρη. Καθώς το CSRD εξελίσσεται και κερδίζει έδαφος, οι οργανισμοί πρέπει να περιηγηθούν επιμελώς σε αυτές τις πολυπλοκότητες για να τηρήσουν τις περιβαλλοντικές τους ευθύνες και να συμβάλουν στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη βιώσιμων και διαφανών επιχειρηματικών πρακτικών.

Εφαρμογή, υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση της μείωσης των εκπομπών σας: ένα πολύπλευρο έργο!

Η εφαρμογή, το reporting και η παρακολούθηση των μειώσεων των εκπομπών CO2 για τις ανάγκες των απαιτήσεων του CSRD είναι ένα πολύπλευρο έργο που απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των διαχειριστών κινητικότητας και στόλου οχημάτων. Η ευθύνη αυτή επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει όλες τις μορφές εταιρικής κινητικότητας, από τα εταιρικά αυτοκίνητα έως τις μετακινήσεις των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείται, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα είτε για δημόσια μέσα μεταφοράς, και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων εσωτερικής καύσης ή των ηλεκτρικών οχημάτων. Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η εξασφάλιση ακριβούς reporting καθίσταται ακόμη πιο δύσκολο, καθώς περιλαμβάνει την κάλυψη διαφορετικών περιπτώσεων χρήσης φόρτισης (γραφείο, σπίτι και δημόσια φόρτιση) και την αποτύπωση της έντασης άνθρακα της πραγματικά χρησιμοποιούμενης ενέργειας.

Σε αυτή τη φαινομενικά πολύπλοκη υπόθεση, η ALD Automotive | LeasePlan προσφέρει μια ισχυρή μεθοδολογία και ένα εργαλείο γνωστό ως "My Climate Journey", που παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για τον υπολογισμό, τη μείωση και την αναφορά των εκπομπών CO2. Πέρα από τον καθορισμό μιας βάσης και τον καθορισμό του απαραίτητου μετασχηματισμού της κινητικότητας, το "My Climate Journey" προσφέρει επίσης ουσιαστική υποστήριξη για τη διαχείριση της αλλαγής, την εφαρμογή και τη συνεχή παρακολούθηση και το τελικό reporting. Αξιοποιώντας αυτή τη λύση, οι οργανισμοί μπορούν να εξορθολογίσουν ολόκληρη τη διαδικασία και να ευθυγραμμιστούν με τις κατευθυντήριες γραμμές του CSRD.

 

Το ταξίδι του CSRD: ένα νέο χρονοδιάγραμμα και κατώτατα όρια

Καθώς οι εταιρείες εναρμονίζονται στο CSRD, είναι σημαντικό να κατανοήσουν το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και τα κατώτατα όρια που θέτει ο κανονισμός. Η διασφάλιση της έγκαιρης και ακριβούς υποβολής εκθέσεων δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση των κανονιστικών υποχρεώσεων, αλλά ενισχύει επίσης τη δέσμευση για περιβαλλοντική διαχείριση και διαφανείς εταιρικές πρακτικές.

Σε αυτό το ταξίδι προς τη μεγαλύτερη βιωσιμότητα, οι διαχειριστές κινητικότητας και στόλου κατέχουν βασικό ρόλο. Έχουμε αναπτύξει μια νέα λύση "My Climate Journey", η οποία μπορεί να προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη σε οργανισμούς που επιδιώκουν να περιηγηθούν με εμπιστοσύνη στην πολυπλοκότητα της αναφοράς, της μείωσης και της διαχείρισης των εκπομπών CO2.

 

Για την αντιμετώπιση των εκπομπών στα πεδία 1/2/3, χρησιμοποιούμε το Πρωτόκολλο Αερίων του Θερμοκηπίου για την υποβολή ελεγχόμενων εκθέσεων. Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει λεπτομερείς υπολογισμούς της βασικής γραμμής στόλου, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα NEDC έναντι των προτύπων WLTP2. Για τις μετακινήσεις, χρησιμοποιούμε ειδικούς συντελεστές εκπομπών ανά μέσο μετακίνησης με δεδομένα χιλιομέτρων/χρόνου. Ο πίνακάς μας διασφαλίζει την ακριβή υποβολή εκθέσεων για όλους τους μετακινούμενους, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών μη εταιρικών αυτοκινήτων, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του CSRD. Αυτό προάγει τη δέσμευση για βιωσιμότητα και τη διαφάνεια στη συμμόρφωση.

 

Αξιοποιώντας την εμπειρία και τη γνώση μας, η ALD Automotive | LeasePlan είναι έτοιμη να υποστηρίξει τους διαχειριστές κινητικότητας και στόλου οχημάτων στην εκπλήρωση των αυξανόμενων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, διευκολύνοντας παράλληλα την υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων κινητικότητας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με συγκεκριμένες ενέργειες για το πώς ένας διαχειριστής στόλου μπορεί να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ενός στόλου, παρακολουθήστε την επανάληψη του διαδικτυακού μας σεμιναρίου.

 

(1) www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/transport-and-mobility

 

(2) Πρότυπα NEDC έναντι WLTP: NEDC (Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης) και WLTP (Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων) είναι πρότυπα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αποδοτικότητας καυσίμου και των εκπομπών των οχημάτων. Ο NEDC είναι ξεπερασμένος και λιγότερο ακριβής σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές και τους εμπειρογνώμονες λόγω της αποτυχίας του να αναπαράγει τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης, ενώ το WLTP παρέχει πιο ρεαλιστικά και αξιόπιστα δεδομένα προσομοιώνοντας ένα ευρύτερο φάσμα συνθηκών οδήγησης.