Mobility Blog

Πράσινα ομόλογα για τη χρηματοδότηση της πράσινης μετακίνησης

Πράσινα ομόλογα για τη χρηματοδότηση της πράσινης μετακίνησης

Στις 28 Ιουνίου 2022, η ALD δρομολόγησε με επιτυχία την έκδοση νέων ομολόγων πράσινου και θετικού αντίκτυπου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τη μεγάλη υπερκάλυψη να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τη στρατηγική μας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα "πράσινα ομόλογα", τα έσοδα των οποίων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση "πράσινων περιουσιακών στοιχείων", στην περίπτωσή μας θα μας επιτρέψουν να χρηματοδοτήσουμε αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV), στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για την ηλεκτροκίνηση και την εναλλακτική μετακίνηση. Ο Stéphane Rénie (Head of CSR) και ο Didier Harnois (Group Treasurer) εξηγούν τον λόγο πίσω από την έκδοση αυτού του Πράσινου Ομολόγου, τον στόχο του και τι σημαίνει για τους πελάτες και τους επενδυτές μας.

Από το πράσινο στο σκούρο πράσινο

Αυτή η έκδοση πράσινου ομολόγου ακολουθεί το πρώτο στον κλάδο μας ομόλογο θετικού αντίκτυπου που εκδόθηκε το 2018. Ωστόσο, ο Stéphane εξηγεί τι διαφοροποιεί αυτό το ομόλογο από τον προκάτοχό του το 2018: η επικαιροποίηση του πλαισίου του πράσινου και θετικού ομολόγου μας στα μέσα Ιουνίου, περιορίζοντας το χαρτοφυλάκιο των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων αποκλειστικά σε αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV), τοποθέτησε αυτό το νέο ομόλογο ως ακόμη μεγαλύτερη απόδειξη της δέσμευσής μας για βιώσιμη και ηλεκτρική μετακίνηση.

Η απόφαση να επικαιροποιήσουμε το πλαίσιο των πράσινων ομολόγων μας, προήλθε από την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα στον κλάδο μας, αλλά και από το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών της αγοράς για πράσινα προϊόντα, που εντάθηκε τα τελευταία 5 χρόνια. Όπως αναφέρει ο Didier, το πράσινο ομόλογο αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής της ALD Automotive για την ποικιλομορφία των πηγών χρηματοδότησής της. Με τις συνθήκες της αγοράς για χρηματοδότηση να έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια και τα EVs να απαιτούν υψηλότερα κεφάλαια από τα οχήματα ICE, προχωρήσαμε στην έκδοση του δεύτερου πράσινου ομολόγου μας για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα οχήματα.

Ο Didier εξηγεί ότι σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον της αγοράς, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξανόμενα επιτόκια, υψηλή μεταβλητότητα και χαμηλή ρευστότητα, η απόφαση για την έκδοση πράσινου ομολόγου αποδείχθηκε σημαντική για την προσέλκυση ισχυρής και διαφοροποιημένης ζήτησης από τους επενδυτές. "Η έκδοση όχι μόνο υπερκαλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό - με ζήτηση ύψους 1,1 δισ. ευρώ για μόλις 500 εκατ. ευρώ που εκδόθηκαν - αλλά και η ποιότητα των επενδυτών ήταν επίσης αξιοσημείωτη, καθώς το 76% της έκδοσης διατέθηκε σε πράσινους επενδυτές (οι οποίοι κατευθύνουν τα κεφάλαιά τους αποκλειστικά σε πράσινες εναλλακτικές λύσεις)." Εκτός από την προσέλκυση ποικίλης επενδυτικής βάσης, το πράσινο ομόλογο μας επέτρεψε να επωφεληθούμε από αυτό που ο Stéphane αναφέρει ως "greenium", ένα premium ομόλογο που ισχύει αποκλειστικά για τα πράσινα ομόλογα.

Η συνεργασία με τη Société Générale ήταν επίσης ζωτικής σημασίας για την επιτυχή έκδοση αυτού του φιλόδοξου ομολόγου σε μια τόσο ασταθή αγορά. Ήταν απαραίτητη η καθημερινή παρακολούθηση της αγοράς προκειμένου να εντοπιστούν οι καλύτερες συνθήκες της αγοράς για την έκδοση.

Σύμφωνα με τον Stéphane, αυτό το ομόλογο και το πλαίσιο γύρω από το οποίο εκδόθηκε, αποτελούν απόδειξη της σύγκλισης μεταξύ της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG) και της χρηματοδότησης: "Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) δεν είναι πλέον παράπλευρος παράγοντας, αλλά βρίσκεται στην καρδιά αυτού που καθιστά μια εταιρεία αποτελεσματική: την ικανότητα αυτοχρηματοδότησης".

 

"Περπατώντας στο δρόμο" του εξηλεκτρισμού

Το Πράσινο Ομόλογο αποτελεί απτή απόδειξη της δέσμευσής μας για την ηλεκτρική και βιώσιμη μετακίνηση. Ο Stéphane εξηγεί ότι: "Αυτό αποτελεί μια υπόσχεση προς τους πελάτες μας, προς τους επενδυτές μας, ότι ακολουθούμε τα λόγια μας όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση. Η έκδοση αυτού του ομολόγου δείχνει ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση επηρεάζει το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μας μοντέλο και ότι ως αποτέλεσμα έχουμε υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα".

Οι πελάτες μας, αναμένουν παρόχους μετακίνησης που διαθέτουν την απαραίτητη οικονομική επιφάνεια, όπου η χρηματοδότηση δεν αποτελεί περιορισμό για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Η έκδοση και η υπερκάλυψη του ομολόγου απέδειξε ότι διαθέτουμε πράγματι την ικανότητα, την υποστήριξη και τη χρηματοδοτική στήριξη για να παρέχουμε αυτό που υποσχόμαστε, για να καθοδηγήσουμε τους πελάτες μας στη μετάβασή τους στα ηλεκτρικά οχήματα.

Όπως δηλώνει ο Stéphane, το πράσινο ομόλογο μας επιτρέπει να "τροφοδοτήσουμε τη μηχανή" της ηλεκτροκίνησης, να χρηματοδοτήσουμε έναν αυξανόμενο αριθμό BEV και κατά συνέπεια, να ευθυγραμμιζόμαστε συνεχώς με τη στρατηγική μας για την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη μετακίνηση. "Είμαστε υπερήφανοι για το έργο αυτό, το οποίο δημιούργησε ένα πλαίσιο σύμφωνο με τα καλύτερα πρότυπα της αγοράς, για το παρόν και το εγγύς μέλλον. Τοποθετηθήκαμε ως υπέρμαχος της βιωσιμότητας, καθώς και ως κινητήριος μοχλός της μετάβασης στην εναλλακτική μετακίνηση".