Mobility Blog

Οδηγώντας προς ένα βιώσιμο μέλλον: το διευρυνόμενο τοπίο των e-LCVs

Οδηγώντας προς ένα βιώσιμο μέλλον: το διευρυνόμενο τοπίο των e-LCVs

Η αγορά των ηλεκτρικών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (e-LCV) γνωρίζει έκρηξη, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 69% από το 2021 - σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή αγορά των ICE LCV, η οποία έχει μειωθεί κατά 21%. Φυσικά, η κατηγορία των e-LCV ξεκίνησε από χαμηλότερη βάση και από την αντίστοιχη αγορά ICE αλλά και από την ευρύτερη αγορά EV, δεδομένου του σημαντικού αριθμού τέτοιων οχημάτων που κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους. Με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους στα e-LCV, τα οποία αντιπροσωπεύουν πλέον το 5,2% της αγοράς στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, στο πλαίσιο του 23% μεριδίου αγοράς που απολαμβάνουν τα ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα και του 20% για τα ηλεκτρικά οχήματα στο σύνολό τους. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τους πολύπλευρους λόγους αυτής της ανάπτυξης σε διάφορα επίπεδα, θα προβλέψουμε τις μελλοντικές εξελίξεις και θα εμβαθύνουμε στις επιπτώσεις για τη μετάβαση - εξετάζοντας το γιατί, το πότε και κυρίως το πώς;

 

Φόρτιση: τι προκάλεσε την ανάπτυξη του e-LCVs;

Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται σε τρεις δυνάμεις που ασκούν επιρροή: Η νομοθεσία της ΕΕ, οι αποφάσεις των εθνικών κυβερνήσεων και οι εταιρικές πολιτικές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε τα μέτρα "Fit for 55" που άλλαξαν τα δεδομένα. Με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% για τα επιβατικά οχήματα και 50% για τα LCV έως το 2035, οι κανονισμοί αυτοί ουσιαστικά πιέζουν για μηδενικές εκπομπές CO2 σε όλα τα νέα οχήματα έως το 2035, στοχεύοντας έτσι σε 100% μείωση των εκπομπών από τα νέα αυτοκίνητα και φορτηγά σε σύγκριση με το 2021. Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη νομοθεσία.

Σε εθνικό επίπεδο, οι κυβερνήσεις δημιουργούν ζώνες χαμηλών εκπομπών (LEZ) και ζώνες εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών (ULEZ) σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, συνοδευόμενες από επιχορηγήσεις και κίνητρα. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων ποικίλλει από χώρα σε χώρα, με την Νορβηγία και τις Κάτω Χώρες να ανοίγουν το δρόμο. Ο αριθμός των LEZ στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί κατά 58% σε 507 ζώνες μέχρι το 2025. Οι εθνικές φορολογικές ελαφρύνσεις και τα κίνητρα αγοράς αντικατοπτρίζουν την άνοδο της αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς η ΕΕ επιτρέπει ευελιξία για την υιοθέτηση των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων σε επίπεδο χώρας, ώστε να ενθαρρύνει τη χρήση των e-LCVs, για παράδειγμα με τον όρο σύμφωνα με τον οποίο οι κάτοχοι άδειας Β επιτρέπεται να οδηγούν e-LCV 4,25t, ενώ θα χρειάζονταν άδεια χειριστή "Ο" για το αντίστοιχο ICE LCV.

Επιπλέον, οι ίδιες οι εταιρείες υφίστανται μετασχηματισμούς. Η νομοθεσία της ΕΕ υποχρεώνει τις μεγάλες εταιρείες να δημοσιοποιούν πληροφορίες ESG και να θέτουν ολοκληρωμένους στόχους. Με τις μεταφορές να ευθύνονται για το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, οι εταιρείες έχουν ισχυρό κίνητρο να αποκτήσουν σε βάθος πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του στόλου τους, όπως εξήγησε ο Tony Greig, Fleet Consultant στην ALD Automotive | LeasePlan UK σε πρόσφατη ανάρτηση στο blog.

Με το συνδυασμένο αντίκτυπο της νομοθεσίας, των εθνικών πολιτικών, των δραστηριοτήτων των κατασκευαστών αυτοκινήτων και των εταιρικών προγραμμάτων ESG, η συνεχής ανάπτυξη της αγοράς e-LCV είναι εξασφαλισμένη. Το ερώτημα παραμένει: σε ποια κλίμακα θα εξελιχθεί;

Κοιτώντας στο μέλλον και στην ανάπτυξη

Η μετάβαση βρίσκεται μπροστά σε όλους μας, αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι "πότε;" και όλα εξαρτώνται από τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη. Οι αναλυτές έχουν επεξεργαστεί τους αριθμούς και έχουν καταλήξει σε πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 25% σε ολόκληρη την Ευρώπη μεταξύ 2017 και 2025. Ωστόσο, κάθε χώρα έχει τη δική της μοναδική δυναμική. Η Ολλανδία, για παράδειγμα, θα μπορούσε να παρουσιάσει ρυθμούς ανάπτυξης που θα έφταναν το 80% λόγω παραγόντων όπως η LEZ και ένα μείγμα επιχορηγήσεων και φορολογικών κινήτρων που ωθούν τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους πελάτες να δράσουν. Αντίθετα, ορισμένες κυβερνήσεις κινούνται με ποιο αργό ρυθμό παρά το γεγονός ότι οι κατασκευαστές υποστηρίζουν την αλλαγή. Ρόλο παίζουν επίσης οι γεωγραφικές διαφορές και οι διαφορετικές ταχύτητες υλοποίησης των υποδομών φόρτισης.

Πώς να ξεκινήσετε;

Εάν διαχειρίζεστε έναν στόλο, έχουμε ένα σχέδιο 6 σημείων που χρησιμεύει ως οδικός χάρτης:

  1. Αναλύστε τα χιλιόμετρα του στόλου σας για να καταλάβετε πού και πόσο μακριά δραστηριοποιούνται οι στόλοι σας.
  2. Αξιολογήστε τα ωφέλιμα φορτία που μεταφέρουν τα οχήματά σας και συγκρίνετέ τα με τις διαθέσιμες επιλογές της αγοράς.
  3. Αξιολογήστε τις επιχειρησιακές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τις LEZ στην περιοχή σας.
  4. Πραγματοποιήστε έρευνες για τους οδηγούς για να κατανοήσετε τα πρότυπα χρήσης των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον οι οδηγοί παίρνουν τα οχήματα στο σπίτι τους και εάν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης.
  5. Συγκρίνετε το Συνολικό Κόστος Λειτουργίας (TCO) των πετρελαιοκίνητων και των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
  6. Εξασφαλίστε τη δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών σε ολόκληρο τον οργανισμό, εμπλέκοντας τμήματα από το ανθρώπινο δυναμικό έως τους διευθυντές των εγκαταστάσεων για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση.

Με την πολυπλοκότητα της αγοράς, η ALD Automotive | LeasePlan είναι αφοσιωμένη στην υποστήριξη των πελατών στο ταξίδι τους με τα e-LCVs. Παρέχουμε συμβουλευτική, για τον καθορισμό μιας βιώσιμης στρατηγικής. Αυτό περιλαμβάνει ανάλυση σεναρίων, παρακολούθηση της μετάβασης (που περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση του στόλου σύμφωνα με τη στρατηγική μηδενικών ρύπων), μέτρηση των υφιστάμενων και επιθυμητών δεδομένων γύρω από τη μετάβαση και διασφάλιση ότι συνάδουν με τους στόχους της εταιρείας, καθώς και υιοθέτηση σταδιακής προσέγγισης. Η λεπτομερής ανάλυση μοντέλων, η εγκατάσταση τηλεματικής και η επεξεργασία δεδομένων βοηθούν στον προσδιορισμό των μοντέλων που ταιριάζουν καλύτερα με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Παράγοντες όπως οι βελτιώσεις των μπαταριών και η επέκταση της εμβέλειας των οχημάτων παίζουν επίσης ρόλο, ενώ η εκπαίδευση των οδηγών είναι ζωτικής σημασίας.

Η συμβουλή μας είναι ότι αν δεν λειτουργείτε ήδη με τηλεματική επί του παρόντος, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τηλεματική στον τρέχοντα στόλο σας. Αυτό θα επιτρέψει την ακριβή αναφορά των διανυόμενων αποστάσεων και της χρήσης των οχημάτων (πότε και πού), με βάση μια ελάχιστη περίοδο ανάλυσης τριών έως έξι μηνών.

Από εκεί μπορείτε να εντοπίσετε τα οχήματα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλλαχθούν και να δώσετε προτεραιότητα σε εκείνα που λειτουργούν εντός και γύρω από τις υφιστάμενες ή προγραμματισμένες ζώνες χαμηλών εκπομπών, καθώς και σε εκείνα που διανύουν χιλιόμετρα όπου η χρέωση κατά τη διάρκεια της εργασίας περιορίζεται στο ελάχιστο. Όλα αυτά θα εξαλείψουν τον χρόνο διακοπής λειτουργίας για φόρτιση.

Οι ειδικοί μας θα είναι σε θέση να σας βοηθήσουν να αναλύσετε όλες αυτές τις πληροφορίες για να κάνετε τις καλύτερες επιλογές για τον στόλο σας.

Ο δρόμος προς την αλλαγή

Είναι σαφές ότι αυτή η πολύπλοκη αλλαγή δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη και ότι η σταδιακή μετάβαση είναι η ιδανική προσέγγιση. Να είστε σίγουροι ότι η ALD Automotive | LeasePlan βρίσκεται πάντα στη θέση του οδηγού, έτοιμη να κατευθύνει και να παρέχει εξειδικευμένη καθοδήγηση καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του μετασχηματιστικού ταξιδιού.