Mobility Blog

Ενημέρωση κανονιστικών ρυθμίσεων: η νέα εποχή για την ηλεκτροκίνηση και την εναλλακτική μετακίνηση

Ενημέρωση κανονιστικών ρυθμίσεων: η νέα εποχή για την ηλεκτροκίνηση και την εναλλακτική μετακίνηση

Στην ανάγκη για βιαστικές λύσεις βιώσιμης μετακίνησης, οι κανονισμοί αποτελούν σημαντικό παράγοντα. Η εξέλιξη των κανονισμών σε κάθε επίπεδο - από την πόλη έως την ΕΕ - υπαγορεύει τις δραστηριότητές μας και καθορίζει την ταχύτητα με την οποία θα εισαχθούν εναλλακτικές λύσεις. Η ενημέρωσή μας για τις κανονιστικές ρυθμίσεις της ΕΕ του 2022 διερευνά τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, ιδίως την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (ή πακέτο Fit for 55), αναλύοντας τον αντίκτυπό της στην τρέχουσα και μελλοντική μετακίνηση. Ο Stéphane Rénie, επικεφαλής του τμήματος CSR της ALD Automotive, μας μιλάει για τα βασικά συμπεράσματα αυτής της συμφωνίας, εξηγώντας ότι έχουμε πλέον εισέλθει στην "money time" εποχή για την ηλεκτροκίνηση.

Γιατί η επικαιροποίηση των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ είναι ένα κρίσιμο έγγραφο;

Ο κλάδος της μίσθωσης επηρεάζεται σημαντικά από τους κανονισμούς και τη νομοθεσία. Αυτές επηρεάζουν τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση στον τομέα αυτό, κυρίως στον τομέα των εταιρικών μετακινήσεων. Οι εταιρείες δεν μπορούν να καθορίσουν την πολιτική μετακίνησής τους χωρίς να λάβουν υπόψη τους τελευταίους κανονισμούς.

Η παρούσα ενημερωμένη έκδοση κανονιστικών ρυθμίσεων λειτουργεί επομένως ως απαραίτητος οδηγός για την πιο πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ, ρίχνοντας φως στον τρόπο πλοήγησης στον περίπλοκο τομέα της ηλεκτροκίνησης. Διερευνά όλους τους κανονισμούς που ενδέχεται να επηρεάσουν την τρέχουσα και τη μελλοντική μετακίνηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και τον στόχο της για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

 

Πώς επηρεάζει την μετακίνηση η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία;

Η φιλοδοξία της κλιματικής ουδετερότητας έχει πυροδοτήσει ένα ρυθμιστικό κύμα που απαιτεί από τους διαχειριστές στόλων να επανεξετάσουν τις επιλογές μετακίνησής τους και να υιοθετήσουν εναλλακτικές λύσεις. Με τη λεγόμενη δέσμη μέτρων Fit for 55, η οποία επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνησης βρίσκεται πραγματικά σε εξέλιξη.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται όλο και περισσότερο όχι μόνο μια επιλογή, αλλά μια πραγματικότητα. Η ανάλυση της αγοράς τείνει να επικεντρώνεται στους κανονισμούς για τα οχήματα, αλλά η ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία επηρεάζει και ένα άλλο βασικό στοιχείο του οικοσυστήματος: την υποδομή φόρτισης. Η διαθεσιμότητα των σημείων φόρτισης, η ευκολία πρόσβασης και η ευκολία πληρωμής είναι καθοριστικά στοιχεία για την ηλεκτροκίνηση. Συνεπώς, η ενημέρωση μας, εξετάζει την εξέλιξη των κανονισμών που αφορούν ολόκληρο το οικοσύστημα των ηλεκτρικών οχημάτων, δείχνοντας πώς το τοπίο της μετακίνησης γίνεται όλο και πιο έτοιμο και αρκετά ώριμο για την υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε μεγάλη κλίμακα.

 

Ποιο είναι λοιπόν το κύριο συμπέρασμα από αυτή τη ρυθμιστική ενημέρωση;

Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι τα πράγματα κινούνται ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε προβλέψει. Οι επόμενοι έξι μήνες θα είναι καθοριστικοί.

Οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών έχουν αναθεωρηθεί, με τα τρέχοντα μέτρα να δείχνουν ένα στόχο μηδενικών εκπομπών για την μετακίνηση μέχρι το 2035. Μια άλλη σημαντική επικαιροποίηση φέτος αφορούσε την επιβεβαίωση ότι ο κανονισμός για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (AFIR) στο σύνολο του έχει δεσμευτικούς στόχους για τον αριθμό των διαθέσιμων σημείων φόρτισης ως παράδειγμα. Αυτοί οι κανονισμοί θα καθορίσουν το ρυθμό για την υιοθέτηση λύσεων εναλλακτικής μετακίνησης, οδηγώντας ποιο γρήγορα στην μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

 

Τι σημαίνει αυτό για τους πελάτες μας και τον στόλο τους;

Η δέσμη μέτρων Fit for 55 και οι κανονισμοί που σχετίζονται με την μετακίνηση υποδηλώνουν όχι μόνο ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για τους πελάτες μας να μεταβούν στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ότι υπάρχει η δυνατότητα να θέσουν ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για τα επόμενα χρόνια.

Αποτελεί πραγματική κινητήρια δύναμη, καθώς οι κανονισμοί της ισχύουν και για τις 27 χώρες της ΕΕ. Με τη γνώση ότι η ηλεκτροκίνηση προωθείται σε όλη την Ευρώπη και θα συνεχίσει να προωθείται στο ορατό μέλλον, οι πελάτες μας μπορούν να προγραμματίσουν τη μετάβαση του στόλου τους με βεβαιότητα.

Όλα δείχνουν ότι η μετάβαση στα ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι κιόλας εδώ, οπότε «η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδό σας»!

 

Discover our EU Regulatory Update here :