Mobility Blog

Είστε έτοιμοι να επενδύσετε στην ασφάλεια;

Είστε έτοιμοι να επενδύσετε στην ασφάλεια;

Όλοι θα συμφωνήσουν ότι η ασφάλεια είναι ένα βασικό ζήτημα στην εταιρική πολιτική, αλλά είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα οικονομικά αποδοτικό πρόγραμμα διαχείρισης ασφάλειας και να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις ανάγκες των εργαζομένων; Εξετάζουμε τα δομικά στοιχεία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που καλύπτει όλα τα δεδομένα.

Γιατί έχει σημασία η ασφάλεια

Είναι σημαντικό να μην βλέπουμε την ασφάλεια ως ένα αφηρημένο θέμα, ένα θέμα που θεωρείται δεδομένο στην εταιρική στρατηγική διαχείρισης του στόλου.

Με μια γρήγορη ματιά σε αριθμούς θανάτων και ατυχημάτων θα δούμε ότι το ύψος των ατυχημάτων είναι συγκλονιστικό. Ενώ η Ευρώπη σημείωσε μείωση κατά 21% στους θανάτους οδικών ατυχημάτων από το 2010 έως και το 2019, περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι χάθηκαν το 2019, αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 44 άτομα ανά εκατομμύριο Ευρωπαίων. Μεταξύ αυτών των ανησυχητικών αριθμών είναι και το γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώνονται στο δρόμο κάθε χρόνο και ότι οι θανατηφόρες και μη θανατηφόρες απώλειες αναμένεται να κοστίσουν στην παγκόσμια οικονομία πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ από τώρα έως το 2030. Άρα, είναι σαφές ότι η δημιουργία και η εφαρμογή προγραμμάτων ασφάλειας αποτελεί ζωτική επένδυση και όχι κόστος.

Κύρια σημεία ενός προγράμματος ασφάλειας

Κατά τη δημιουργία οποιουδήποτε προγράμματος ασφάλειας, πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένα στοιχεία. Πρέπει να δοθεί έμφαση στη συμμόρφωση, όπως είναι οι έλεγχοι αδειών και οι εκπαιδεύσεις για ασφαλή οδήγηση ή την αποφυγή κινδύνων, η οποία εστιάζει λεπτομερώς στις στατιστικές ατυχημάτων και στη συνέχεια αναγάγει συμπεράσματα. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ενδεικτικά δεδομένα όπως κατανάλωση καυσίμου, πρόστιμα, χιλιόμετρα, αναφορές επισκέψεων σε συνεργία. Επιπλέον, σε αληθινά δεδομένα που βασίζονται στην τηλεματική, όπως η απότομη επιτάχυνση, το απότομο φρενάρισμα καθώς και οι υψηλές ταχύτητες.

Προτείνουμε μια τετράπλευρη προσέγγιση για τη δημιουργία μιας στρατηγικής ασφάλειας, η οποία με τη σειρά της εξετάζει προηγμένα συστήματα βοήθειας οδηγού (ADAS), τη συμπεριφορά του οδηγού, τον ασφαλιστικό κίνδυνο, τη διαχείριση και την πολιτική καυσίμων, τα οποία μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο συνολικό κόστος χρήσης (TCO).

  • Προηγμένα Συστήματα Βοήθειας Οδηγού (ADAS)

Πρώτον, εστιάζουμε στο ίδιο το όχημα. Τα προηγμένα συστήματα βοήθειας οδηγού μπορούν να βοηθήσουν με διάφορους τρόπους, από τον έλεγχο ταχύτητας έως την παροχή των σωστών πληροφοριών. Οι έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες παράλληλα παρακολουθούν τυφλά σημεία και μας προειδοποιούν για τυχόν συγκρούσεις .

Τα οφέλη της αποτελεσματικής ADAS περιλαμβάνουν μειώσεις στα ποσοστά αξιώσεων, ειδικά σε σχέση με συγκρούσεις, υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες. Ο κίνδυνος απόσπασης προσοχής του οδηγού – ο no 1 παράγοντας σε ατυχήματα - μειώνεται σημαντικά.

  • Συμπεριφορά οδηγού

Η δεύτερη εστίασή μας είναι στη συμπεριφορά του οδηγού. Αντί να βασίζεσαι στο ίδιο το αυτοκίνητο, την τηλεματική και τις ειδοποιήσεις εντός της καμπίνας, η σωστή οδηγική συμπεριφορά σε συνδυασμό με τα Προηγμένα Συστήματα Βοήθειας Οδηγού  μας βοηθούν να αυξήσουμε την ασφάλεια σας. Αυτό το στοιχείο έχει επίσης την υψηλότερη σχέση οφέλους-κόστους.

  • Ασφάλιση και διαχείριση κινδύνων

Ο τρίτος πυλώνας της προσέγγισής μας, περιλαμβάνει τη χρήση ασφαλιστηρίου συμβολαίου και διαχείρισης κινδύνων. Προληπτικά ζητήματα πολιτικής όπως παραίτηση από ζημιές, πρόσθετοι οδηγοί, επιβολή ορίων ηλικίας, πρόληψη κατάχρησης αλκοόλ, χρήση τρίτων και χρήση στο εξωτερικό συμβάλλουν στη μείωση του έμμεσου κόστους.

  • Πολιτική καυσίμων / ενέργειας

Το τέταρτο και τελευταίο στοιχείο αφορά την πολιτική καυσίμων, όπου η παρακολούθηση και η κάλυψη καυσίμων παίζουν σημαντικό ρόλο. Η συσχέτιση μεταξύ (κακής) οδηγικής συμπεριφοράς και κατανάλωσης καυσίμου έχει άμεσο αντίκτυπο στο συνολικό κόστος μετακίνησης και είναι ένα καυτό θέμα σήμερα με την εμφάνιση εναλλακτικών κινητήρων. Επομένως, μια καλά ισορροπημένη πολιτική καυσίμων που θα βασίζεται τόσο σε προληπτικά μέτρα (προφίλ οδηγού, παρακολούθησης καυσίμου / ενέργειας) όσο και σε κατασταλτικά μέτρα (περιορισμός καυσίμου) θα μπορούσε να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση καυσίμου / ενέργειας και μείωση έως και 30% του συνολικού κόστους χρήσης (TCO).

Εφαρμογή του προγράμματος

Οποιοδήποτε πρόγραμμα ασφάλειας πρέπει να διαχειρίζεται προσεκτικά τόσο από τους ενδιαφερόμενους όσο και από τους υπαλλήλους. Πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες που συλλέγονται όχι μόνο με την ανάλυση δεδομένων αλλά και με την υποβολή των σωστών ερωτήσεων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστικοί, με έμφαση στα επιτεύξιμα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα. Η εφαρμογή που ακολουθεί περιλαμβάνει πολιτικές, συστάσεις, εκπαίδευση και διαφανή επικοινωνία. Και τέλος, το πρόγραμμα πρέπει να παρακολουθείται και να βελτιώνεται, με τα δεδομένα να παρουσιάζονται σε έναν φορέα επιφορτισμένο με την εποπτεία της ασφάλειας.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες αναφορικά με αυτή την προσέγγιση!