ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟΛΟΥ

Η πώληση και η αντικατάσταση του υπάρχοντος στόλου είναι η εύκολη λύση για την διαχείριση του στόλου σας.

Αυτή τη στιγμή έχετε ιδιόκτητο στόλο και τον διαχειρίζεστε. Η ALD Automotive μπορεί να αγοράσει τα οχήματά σας και να τα επαναμισθώσει σε εσάς έτσι ώστε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες της ALD Automotive καθώς και από όλα τα πλεονεκτήματα ενός συμβολαίου μίσθωσης.


Η ALD Automotive μπορεί να αγοράσει μέρος ή το σύνολο του στόλου σας και να σας τον εκμισθώσει  για σταθερή περίοδο και χιλιόμετρα. Μετά από αυτή την περίοδο τα οχήματά σας θα ανανεωθούν με νέα μισθωμένα οχήματα.
Το συμβόλαιο με σταθερό μηνιαίο κόστος περιλαμβάνει:
- Τα τωρινά οχήματα – μετά από μεταφορά της ιδιοκτησίας – για συγκεκριμένη περίοδο και χιλιόμετρα.
- Υπηρεσίες για τα οχήματά σας όπως συντήρηση, οδική βοήθεια....
- Ανανέωση του οχήματος μετά από ορισμένη περίοδο.

Τα οχήματα μετά από την μεταβίβαση της ιδιοκτησίας διαχειρίζονται κατά αποκλειστικότητα από την ALD Automotive μέχρι την ανανέωση ή την μεταπώλησή τους:

- Η υπολειμματική αξία υπολογίζεται για την μεταπώληση του οχήματος στην λήξη του συμβολαίου.
- Η ALD Automotive αναλαμβάνει το ρίσκο της μεταπώλησης του οχήματος στο τέλος του συμβολαίου.
- Έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε το όχημα στο τέλος του συμβολαίου – ή ο οδηγός ή κάποιος από τους υπαλλήλους σας.


 Τα πλεονεκτήματά σας:

- Μπορείτε εύκολα αντί να έχετε στην ιδιοκτησία σας το στόλο και να τον συντηρείτε εσείς, να τον εκμισθώνετε με πλήρεις υπηρεσίες μίσθωσης, χωρίς να διακινδυνεύετε από το ρίσκο χρήσης αυτού.
- Μειώνετε τον κίνδυνο ακινητοποίησης λόγω υπηρεσίας αντικατάστασης αυτοκινήτου και ταυτόχρονα διατηρείτε την ρευστότητα της εταιρία σας και επιπλέον εξασφαλίζετε το συνολικό κόστος του στόλου σας.
- Εστιάζετε στις κύριες δραστηριότητές σας.

Επικοινωνία με ALD
+30 210 48 40 000