Οι δεσμεύσεις μας

Ο οικολογικός στόλος της ALD υποστηρίζει την δέσμευσή μας στο περιβάλλον.

Ως διεθνής εταιρία μίσθωσης αυτοκινήτων, είμαστε υπεύθυνοι να ενεργούμε καθημερινά για να βελτιώσουμε τον στόλο μας ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση καυσίμων και την έκκληση του διοξειδίου του άνθρακα.


 Η δέσμευση της ALD Automotive προς συνεχή ανάπτυξη σημαίνει και την ενθάρρυνση εφαρμογής οικολογικά υπεύθυνης πολιτικής για αυτοκίνητα.
Με...
- Προσφορά ολοκληρωμένης ανάλυσης των οχημάτων του στόλου με σκοπό την ανάδειξη πεδίων που μπορούν να βελτιωθούν σε σχέση με οικολογικές και οικονομικές λύσεις.
- Πρόταση για οικολογικά υπεύθυνη προσέγγιση για την επιλογή μοντέλων και κυβικών.
- Προσφορά στο προσωπικό να λάβουν μέρος σε μαθήματα για οικολογική οδήγηση όπως και για μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.
Μόλις εφαρμοστούν όλα αυτά και ως μέρος της υποχρέωσης της προς το περιβάλλον, η ALD Automotive προσφέρει στους πελάτες, που ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση  της έκκλησης του διοξειδίου του άνθρακα, την δυνατότητα να συνεισφέρουν με διάφορους τρόπους σε προγράμματα αναδάσωσης περιοχών της Γαλλίας.

Επικοινωνία με ALD
+30 210 48 40 000