Αγορα ή μισθωση

Όλες οι ερωτήσεις που θα θέλατε να απαντηθούν για τη πλήρη λειτουργική μίσθωση.


Όταν μία εταιρία έχει στην ιδιοκτησία της ένα όχημα, θεωρείται ως ενεργητικό στον ισολογισμό της. Όταν η εταιρία σας αγοράζει ένα όχημα με πίστωση, τότε η χρηματοδότηση καταχωρείται ως παθητικό και ο τόκος ως  έξοδο.

Με την παροχή της πλήρους λειτουργικής μίσθωσης μέσω της ALD Automotive, η εταιρία δεν έχει στην ιδιοκτησία της το όχημα, αλλά το μισθώνει, δηλαδή δεν θεωρείται ενεργητικό στον ισολογισμό της.
Τα οχήματά σας διατηρούνται σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος βλαβών ώστε να επηρεαστεί η δραστηριότητα της εταιρίας.

Επιπλέον, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με την πώληση των μεταχειρισμένων οχημάτων.

Επικοινωνία με ALD
+30 210 48 40 000