Πλεονεκτήματα

Ποια  είναι τα πλεονεκτήματά σας;


Ανακαλύψτε τώρα τα πλεονεκτήματα της πλήρους λειτουργικής μίσθωσης μέσω της ALD Automotive.


Ο προϋπολογισμός του στόλου σας γίνεται με επιμέλεια και με τον βέλτιστο τρόπο: εσείς διαλέγετε τα οχήματα που χρειάζεστε, εσείς αποφασίζετε για τους όρους των χιλιομέτρων, εσείς διαλέγετε οτιδήποτε επιπλέον ενώ πληρώνετε σταθερά μηνιαίως τις καλύψεις βάσει αυτών των κριτηρίων.
Δεν υπάρχουν εκπλήξεις και ο προϋπολογισμός σας μοιράζεται ομοιόμορφα για την περίοδο που σας εξυπηρετεί.

- Δεν υπάρχει επίπτωση στην ρευστότητα της εταιρείας. Οι πληρωμές αφαιρούνται ως λειτουργικά έξοδα για την σχετική περίοδο και επομένως δεν επηρεάζουν την δομή του ισολογισμού σας.

- Η καθημερινή διαχείριση των οχημάτων απλοποιείται: Οι ειδικοί της  ALD Automotive ασχολούνται με την διαχείριση και ακολουθούν το συμβόλαιό σας κατά γράμμα. Επίσης σας βοηθούν και παρακολουθούν από κοντά τις λειτουργικές και διοικητικές ανάγκες από την παράδοση μέχρι την τελική επιστροφή του οχήματος.

- Η πολιτική της εταιρίας σας για τα οχήματα είναι ομοιογενής, διατηρώντας την εικόνα της εταιρίας σας με το χαμηλότερο κόστος.

- Η εμπιστοσύνη των υπαλλήλων προς την εταιρεία σας αυξάνεται όταν υπάρχει εταιρία μίσθωσης οχημάτων ενσωματωμένη στην πολιτική της διεύθυνσης προσωπικού.

Εστιάζετε στην δουλειά σας και εμείς στις ανάγκες αυτοκίνησης των συνεργατών σας.

Επικοινωνία με ALD
+30 210 48 40 000